Text

Stockholms blodbad - historisk skrift 1868

Stockholms blodbad är en av de mest omskrivna händelserna i Stockholms och Sveriges historia. Mellan 7 och 9 november 1520 lät den dansk-norske kungen Kristian II i detta fängsla och avrätta omkring åttio svenska adelsmän och borgare som samlats i Stockholm för att hylla honom som svensk kung.

Avrättningsplatsen var Stortorget, det dåvarande Stockholms centralpunkt. Bland de avrättade fanns bl.a. den blivande kung Gustav Vasas far, riksrådet Erik Johansson (Vasa).

Skriften intill, "Stockholms blodbad", härrör från 1868 och berättar om händelsen utifrån ett populärhistoriskt 1800-talsperspektiv. Författaren till skriften är okänd. 

I skriften kallas blodbadet, som detaljerat beskrivs, för ett "nidingsdåd" och kung Kristian behängs med epitet som "tyrann" och "den blodtörstige".

Texten avslutas med följande rader:

"Så lämnade Christian Swerige. Landet, uppfyldt med hans knektar och befallningsmän, låg försänkt i blod  /.../ Men redan vandrade i Dalarne en af Sweriges ädlingar, som i menighetens hjertan tände hämndens brand och manade folket till strid att störta tyrannen och rädda fäderneslandet".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Biscopar, riddersmän och borgemestare bleffuo affhuggne" - Stockholms blodbad enligt Olaus Petri

"Biscopar, riddersmän och borgemestare bleffuo affhuggne" - Stockholms blodbad enligt Olaus Petri

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

Kvittobrev från Kristina Gyllenstierna den 21 juli 1520

Kvittobrev från Kristina Gyllenstierna den 21 juli 1520

Några ord om Stockholms blodbad 1520 / Frans De Brun

Några ord om Stockholms blodbad 1520 / Frans De Brun

Slaget på Brunkeberg 1471 - historisk skrift 1877

Slaget på Brunkeberg 1471 - historisk skrift 1877

Sten Sture d.y. får stockholmarnas stöd att riva Stäket 1517

Sten Sture d.y. får stockholmarnas stöd att riva Stäket 1517

Stockholms blodbad / Ulf Sundberg

Stockholms blodbad / Ulf Sundberg

Stockholms blodbad 1520
Tema

Stockholms blodbad 1520

Efter tre dagars fest för att fira kröningen av den nye unionskungen Kristian II stängdes dörrarna till slottet. Stockholmarna fick order att stanna inomhus. Så startade Stockholms…

Stockholms blodbestänkta jord / Per Gustaf Berg

Stockholms blodbestänkta jord / Per Gustaf Berg

Stockholms borgare skänker kung Kristian ett kredenskärl 1520

Stockholms borgare skänker kung Kristian ett kredenskärl 1520

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Stora Blodbadet i Stockholm, november 1520 / Christer Jörgensen

Stora Blodbadet i Stockholm, november 1520 / Christer Jörgensen

Stortorget : Blodbad eller rättskipning?

Stortorget : Blodbad eller rättskipning?

”Stockholms försvar af Kristina Gyllenstierna” – dikt av N.L. Sjöberg 1796

”Stockholms försvar af Kristina Gyllenstierna” – dikt av N.L. Sjöberg 1796