Människor som går på gatan framför en stor byggnad
Västertorpsplan, 2003. Fotograf: Ingrid Johansson, Stadsmuseet i Stockholm.

Västertorp

Västertorp är på flera sätt en unik stockholmsförort. För det första finns här fler skulpturer utomhus än någon annanstans i staden. För det andra var Västertorp den första platsen i Sverige där man införde trafikseparering. Det betyder att biltrafiken skiljs från gångtrafiken.

Västertorp ligger i sydvästra Stockholm och gränsar till Mälarhöjden, Hägersten, Hägerstensåsen och Fruängen. Fram till slutet av 1940-talet bestod i stort sett hela området av skog, berg, ängar och åkrar. De två hus som fanns var torpet Lugnet och bondgården Västertorp. Båda revs i slutet av 1940-talet.

Fotgängare och bilar separeras

1947 fastställdes en stadsplan för Västertorp. Något som togs upp där var trafiksepareringen. För att separera gångtrafiken från biltrafiken anlade man gångvägar i Västertorps grönområden och parker. Dessa skulle förena bostadshusen med samhällsservice som butiker och skolor. Folk skulle alltså inte behöva gå på gator med biltrafik. Så blev det inte riktigt i Västertorp i praktiken. Man placerade till exempel ett antal affärer längs med en trafikerad gata i centrum. Men gångvägarna användes så klart ändå.

 

Västertorp är Stockholms skulpturtätaste stadsdel

I oktober 1955 invigdes Västertorps centrum. Samtidigt invigdes här också en permanent utomhusutställning med skulpturer. Den kom till tack vare att direktören Fritz H. Eriksson, som hade ägt ett område i Västertorp, var mycket konstintresserad. Han donerade därför drygt 20 skulpturer som skulle placeras runtom i området. Så blev det också. En av de mest kända skulpturerna gjordes av Allan Runefeldt och föreställer en gubbe med en get bredvid. Många barn har suttit på geten genom åren.

Den perfekta stadsdelen

På flera sätt liknade Västertorp den perfekta stadsdelen, såsom en sådan beskrevs i ”Det framtida Stockholm”. Det var en plan för hur marken i staden skulle kunna användas på bästa sätt, och gavs ut av Stockholms stad 1945. En stadsdel borde enligt planen ha bra kommunikationer och ett litet centrum med bank, affärer och samlingslokaler som till exempel en biograf. Allt detta stämde in på Västertorp. Redan 1946 gick det att åka spårvagn dit. 1964 ersattes den av tunnelbanan. Det fanns två banker, butiker, salonger och en biograf som hette Västan. Den lades ned 1970, och har sedan dess inhyst olika religiösa samfund. Utbudet av butiker och service har förändrats under årens lopp, men sett till formen är Västertorp fortfarande en typisk 1950-talsförort.

Uppdaterad