Foto

Västertorps självbetjäningsbutik 1950

Interiör ifrån Västertorps självbetjäningsbutik, oktober 1950. Mannen med hatt till höger i bild är med all sannolikhet en inspektör från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Matinköp var 1950 fortfarande en syssla för främst "husmödrar".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Västertorp - kort beskrivning av områdets historia

Västertorp - kort beskrivning av områdets historia