Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Västertorp, Störtloppsvängen 13 (Störtloppet 4)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Störtloppsvägen 13, Västertorp)

byggdes ut 1949-1954, en god representant för stadsplanetänkandet och bostadsbyggandet i efterkrigstidens Stockholm. Här prövade man trafikseparering för första gången i Sverige; bilar och fotgängare skulle aldrig behöva mötas. Centrum markeras av det höga skivhuset och de två T-banestationerna av tidstypiska stjärnhus. I de många gröna rummen mellan husen och i centrum finns en unik samling skulpturer och konst av högsta klass, donerad av exploatören Olsson & Rosenlund.


This fine example of urban planning was built between 1949 and 1954. It was the first Swedish suburb to separate pedestrians from motor vehicles with apartment buildings grouped round communal gardens. A notable series of public sculptures, donated by the builders, is a striking feature. (2014)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad