Skylt och husfasad vid Akalla torg
Sibeliusgången i Akalla 2002. Foto: Göran H. Fredriksson, Stadsmuseet i Stockholm

Akalla

Akalla är en stadsdel i norra Stockholm. På stenåldern var Akalla en del av Stockholms ytterskärgård. De första människorna bodde här under bronsåldern. Fram till 1970-talet var detta landsbygd.

Akalla var en av de sista delarna i 1970-talets miljonprogram och ingår i den så kallade Norra Järvastaden. När området byggdes försökte man göra om sådant som man inte tyckte blev bra när Södra Järvastaden byggdes, där bland annat Tensta ligger. Till exempel byggdes flera olika sorters hus i Akalla än i Tensta.

Akalla domineras av 18 höghus, men där finns också lägre hus med storgårdar samt radhus och parhus. Söder om Akalla, mot Järvafältet till, finns Akalla by. De äldre husen i byn sparades, bland annat hus från 1600-talet.

Redan under järnåldern fanns det en tingsplats, Graenbythyngstad (Granby tingstad) där ägorna till Akalla, Granby, Kista och Ärvinge möttes. Där löstes bygdens interna trätor och gemensamma angelägenheter gjordes upp. Ett antal stora stenblock finns fortfarande kvar på platsen. Senare flyttades tinget till Akalla gård.

I ett testamente från 1323 donerades mark i Akarli till Uppsala domkyrkas byggnadsfond. Marken finns inte omnämnd i domkyrkans jordregister och därför tror man att marken såldes vidare, kanske till någon bonde i byn.

Fynd från vikingar i Akalla

När Akalla skulle byggas ut på 1970-talet blev man tvungen att ta bort flera fornlämningar från yngre järnålder. Fornlämningarna har olika nummer för att de inte ska blandas ihop. Här står numren inom parentes. Alldeles intill Akalla gård grävdes flera gravar från vikingatid ut (R134) och vid Torneågatan undersöktes en skelettgrav där en kvinna gravlagts (R136). Arkeologerna hittade bland annat två spännbucklor. Sådana spännen var en del i den kvinnliga dräkten.

Det finns ett annat stort gravfält nära Akalla gård (R83). Gravarna antyder att en vikingatida gård måste ha legat nära nuvarande Akalla gård. Vi vet inte exakt var den gården låg. Kanske har man byggt gården Akalla på samma plats som den vikingatida gården?

Där Akallalänken nu går fram över Järvafältet har också vikingatida gravar grävts ut (R143). Där fanns även äldre gravar, från folkvandringstid och vendeltid. På höjden bredvid Akallalänken och det utgrävda gravfältet, finns en känd boplats där människorna från gravfältet kan ha bott (R144).

Uppdaterad