Skymning över Akalla. Kvarteren Nystad och Sveaborg med Sibeliusgången och Norgegatan i förgrunden, foto från Husby
Foto

Skymning över Akalla. Kvarteren Nystad och Sveaborg med Sibeliusgången och Norgegatan i förgrunden, foto från Husby

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Miljonprogrammet
Tema

Miljonprogrammet

1965 bestämde riksdagen att vi skulle bygga en miljon nya bostäder i Sverige under de kommande tio åren. Miljonprogrammet skulle bygga bort den stora bostadsbristen med moderna bos…