Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Brandgrav, anläggning nummer 4, fornlämning RAÄ 134 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1974
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:6

Ur: Gravfält 134, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1974.

Anläggningen syntes före undersökning som en intill trekantig ca 5 x 4 meter stor och 0,2-0,3 meter hög, delvis övertorvad förhöjning i markytan.

Stensättning, oregelbunden, ca 2,3-2,6 meter stor och 0,3-0,4 meter hög, uppbyggd av sandblandad mylla och oregelbundna, 0,1-0,6 meter stora stenar, lagda i 1-2 skikt. Begränsningen var delvis otydlig och utgjordes av oregelbundna, 0,3-0,6 meter stora stenar. Anläggningen begränsades av berg i öster. Anläggningen var belägen på berg.
Under stenpackningen, centralt i anläggningens östra del, framkom ett upp till 0,15 meter tjockt, sotfärgat brandlager, uttunnande mot kanterna, innehållande två bronsbleck, en järnkniv, järnfragment och brända ben. I brandlagrets centrum påträffades en koncentration av keramikskärvor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad