Dekorativt montage med målning och handskrivet dokument
Målning över Riddarhustorget 1841. Konstnär: Ferdinand Tollin, Stadsmuseet i Stockholm. Minnen ur Sveriges nyare historia, del V av Berndt von Schinkel 1852-1853, Stockholms stadsarkiv. Obduktionsprotokoll för Axel von Fersen 1810, Stockholms stadsarkiv.

Källkritik med Axel von Fersen

Axel von Fersen var en av Sveriges mäktigaste och mest berömda personer i början av 1800-talet. Men det spreds ett rykte att han hade förgiftat kronprinsen, och en uppretad folkmassa mördade honom. Historien om mordet har berättats många gånger, men gick det verkligen till så? Hur vet vi det vi vet egentligen?

Lärarhandledning för:

Den här uppgiften tränar i första hand eleverna i källkritik. Eleverna får fundera över hur en historisk förklaring kan få eget liv när den återberättas om och om igen utan att gå tillbaka till källorna. Hur vet vi det vi vet om historia egentligen? Och vad händer när vi förenklar förklaringarna och utelämnar detaljer ur beskrivningen?

Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna  närhetberoende och tendens innan de genomför uppgiften.

Du kan låta eleverna arbeta enskilt eller i mindre grupper med frågorna innan ni sammanfattar i en gemensam diskussion i klassen. Det går också att göra uppgiften som en gemensam övning i klassen, till exempel som förberedelse för en egen uppgift på liknande tema. Du väljer själv om eleverna ska redovisa sina slutsatser muntligt eller skriftligt.

Klassen kan börja med att läsa artikeln om mordet på Axel von Fersenmen det finns också en sammanfattning av händelserna i elevinstruktionen.
Målning av hus och människor som promenerar

Till dig som är elev

Sammanfattning av historien kring mordet på Axel von Fersen

 • Axel von Fersen var en av Sveriges rikaste och mäktigaste personer.
 • Han hade varit lojal med den förre kungen, som blivit avsatt. En del människor verkar ha varit osäkra på om han var lojal med den nye kungen, Karl XIII och hans kronprins Karl August.
 • Kronprins Karl August får en stroke och dör. Det sprids ett rykte att Axel von Fersen har mördat honom.
 • Kronprinsens kista transporteras till Kungliga slottet inför begravningen. Kistan förs dit i procession, ett begravningståg med många vagnar och soldater som rider till häst. Axel von Fersen åker i en förgylld vagn i tåget. Processionen går förbi Hornsgatan på Södermalm och genom Gamla stan.
 • Det är mycket folk på gatorna. Folkmassan kastar stenar på vagnen som Axel von Fersen åker i, och slår på den med påkar.
 • Axel von Fersen lämnar vagnen och flyr in i ett hus i Gamla stan för att komma undan våldet. Han blir slagen vid flera tillfällen.
 • Misshandeln fortsätter när Axel von Fersen ska ledas över till Rådhuset, som också är polisstation. Han får till slut alla kläder avslitna och blir ihjälslagen, på Riddarhustorget.
 • Misshandeln fortsätter efter att han har dött. En person hoppar till exempel på Axel von Fersens bröstkorg.
 • En del vittnen pekar ut sjömannen Otto Johan Tandefeldt som den som har hoppat på bröstkorgen. Några tror att det var Tandefeldt de såg, men är osäkra. Flera vittnen säger att det var en person i sjömanskläder, men beskriver då andra kläder än de som Tandefeldt hade på sig den dagen.
 • Otto Johan Tandefeldt och tre andra personer blev dömda för delaktighet i mordet på Axel von Fersen.

Uppgift: Jämför berättelsen om mordet med några vittnesmål

Din uppgift är att läsa igenom tre vittnesmål och ett läkarutlåtande från 1810. Sedan ska du jämföra de källorna med en berättelse om mordet. Du kan klicka på källmaterialen under varje fråga för att läsa originaltexterna.

Du kan också läsa sammanfattningar av källorna och berättelsen med modern stavning.

Text

 1. Källmaterial: Vittnesmål från mordutredningen
  Efter mordet blev det en stor polisutredning. Polisen förhörde hundratals vittnen till misshandeln och mordet. Några av vittnesmålen kan du läsa i Stockholmskällan. 
  - Vad säger vittnena om Otto Johan Tandefeldts delaktighet i misshandeln och mordet?
 2. Källmaterial: Protokoll från obduktionen
  Efter mordet blev Axel von Fersen obducerad av läkare. Du kan läsa obuktionsrapporten i Stockholmskällan.
  - Vad dog Axel von Fersen av enligt läkarna som obducerade honom?
 3. Källmaterial: Minnen ur Sveriges nyare historia, del V
  1852-1853 skrev Berndt von Schinkel ned sina minnen av mordet på Axel von Fersen. Han säger sig ha varit ögonvittne till mordet, men han har inte blivit förhörd av polisen i utredningen.
  - Hur menar Berndt von Schinkel att Axel von Fersen dog?
 4. Hur dog Axel von Fersen? 
  - Jämför de tre källorna. Är de samstämmiga eller ger de olika bild av hur Axel von Fersen dog?

 5. Gör en källkritisk värdering av de tre källmaterialen.
  - Är källan äkta? 
  - Är källan oberoende och neutral, eller kan den vara partisk?
  - Är det en primärkälla som berättar något i första hand, eller är det en sekundärkälla som bygger på vad andra källor berättar?
  - Är källan samtida med händelsen eller har den tillkommit senare?
  - I den här uppgiften har du tillgång till fem källor. Vad tycker du om urvalet av källor? Saknas det något för att ge en trovärdig bild av händelsen? Saknar du någons version eller perspektiv?

Extrauppgift: Jämför med andra berättelser om mordet på Axel von Fersen

Det finns flera böcker och berättelser om mordet på Axel von Fersen. Låna någon av böckerna på biblioteket, titta på avsnitt 3 av Hermans historia på SVT Öppet Arkiv eller lyssna på P3 Historias avsnitt Axel von Fersen - kärleksaffärer, revolutioner och en vrålande lynchmobb och jämför hur mordet förklaras med vad källorna säger.

 1. Vilka källor har de här berättelserna använt sig av, tror du?
 2. Ger de en rättvis och riktig version av händelserna?

Uppdaterad