Dekorativt montage: Teckning av en kvinna, fotografi över slottet och en målning i guldram
Sophie Sager, 1848. Konstnär: G. A. Möller med flera. Kungliga slottet 1927. Foto: Gustaf W:son Cronquist. Målningen Vackra dalkullan säljer mjölk på Stortorget, 1830-talet. Konstnär: Erik Wahlbergson. Samtliga Stadsmuseet i Stockholm.

Guida i Gamla stan

Välj ut en historisk händelse i Gamla stan, läs på, skriv manus och håll en guidning för dina klasskamrater. En lektionsplanering med muntlig presentation och historisk referensram i ett!

Lärarhandledning för:

Uppgiften berör förmågor i både svenska och historia och passar därför bra som ett ämnesövergripande samarbete. Eleverna söker information om en historisk händelse, person eller plats med anknytning till Gamla stan. Efter inläsning skriver eleverna manus och övar in sin presentation. Som avslutning berättar eleverna inför klassen i form av en guidning i Gamla stan. 

Låt eleverna arbeta enskilt eller i smågrupper. Öppna elevinstruktionen som PDF-dokument om du vill skriva ut lektionen.

Uppdaterad