Sök

Sökresultat

29 träffar på telefontornet

Hamngatan 7, västerut. kv. Trollhättan. I bakgrunden telefontornet

Hamngatan 7, västerut. kv. Trollhättan. I bakgrunden telefontornet

Brunkebergstorg med telefontornet i bakgrunden

Brunkebergstorg med telefontornet i bakgrunden

Malmskillnadsgatan 26-30, Telegrafverket och Telefontornet. Eldsvåda på taket. Släckningsarbete

Malmskillnadsgatan 26-30, Telegrafverket och Telefontornet. Eldsvåda på taket. Släckningsarbete

Korsning Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Rester av Telefontornet, efter brand. Järnbalkar plockas bort från taket

Korsning Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Rester av Telefontornet, efter brand. Järnbalkar plockas bort från taket

Foto från Jakobsbergsgatan söderut mot gårdshuset vid Mäster Samuelsgatan 40. Byggnaden i fonden med ateljéfönster har adress Mäster Samuelsgatan 41. NK-klockan sitter på telefontornet vid Malmskillnadsgatan.

Foto från Jakobsbergsgatan söderut mot gårdshuset vid Mäster Samuelsgatan 40. Byggnaden i fonden med ateljéfönster har adress Mäster Samuelsgatan 41. NK-klockan sitter på telefontornet vid Malmskillnadsgatan.

Brunkebergstorg mot norr. Telefontornet

Brunkebergstorg mot norr. Telefontornet

Telefontornet på Malmskillnadsgatan sett från Södra Kungstornet

Telefontornet på Malmskillnadsgatan sett från Södra Kungstornet

Telefontornet på Malmskillnadsgatan 32. Tornet uppfördes 1887 och revs efter en brand 1952

Telefontornet på Malmskillnadsgatan 32. Tornet uppfördes 1887 och revs efter en brand 1952

Telefontornet på Malmskillnadsgatan 32. Tornet uppfördes 1887 och revs efter en brand 1952

Telefontornet på Malmskillnadsgatan 32. Tornet uppfördes 1887 och revs efter en brand 1952

Utsikt från Telefontornet mot norr. Malmskillnadsgatan t.v. Kv. Hästskon, Stormhatten och Grävlingen

Utsikt från Telefontornet mot norr. Malmskillnadsgatan t.v. Kv. Hästskon, Stormhatten och Grävlingen

Telefontornet på Malmskillnadsgatan 32. Tornet uppfördes 1887 och revs efter en brand 1952

Telefontornet på Malmskillnadsgatan 32. Tornet uppfördes 1887 och revs efter en brand 1952

Utsikt från Telefontornet mot väster. I bildens övre del ligger Centralpostkontoret längs Mäster Samuelsgatan 50-64 i kv. Blåmannen

Utsikt från Telefontornet mot väster. I bildens övre del ligger Centralpostkontoret längs Mäster Samuelsgatan 50-64 i kv. Blåmannen

Utsikt från Telefontornet mot Sveavägen norrut från Kungsgatan. Gropen är början till de rivningar och schaktningar som följde för tunnelbanans anläggande. Malmskillnadsgatan i nedre hörnet t.h

Utsikt från Telefontornet mot Sveavägen norrut från Kungsgatan. Gropen är början till de rivningar och schaktningar som följde för tunnelbanans anläggande. Malmskillnadsgatan i nedre hörnet t.h

Telefontornet vid Malmskillnadsgatan 32

Telefontornet vid Malmskillnadsgatan 32

Brunkebergstorg, nordöstra delen. Telefontornet ligger vid Malmskillnadsgatan 30, tornet revs efter brand 1952

Brunkebergstorg, nordöstra delen. Telefontornet ligger vid Malmskillnadsgatan 30, tornet revs efter brand 1952

Brunkebergstorg från sydväst. Cykelparkering vid pumpen. I bakgrunden skymtar Telefontornet

Brunkebergstorg från sydväst. Cykelparkering vid pumpen. I bakgrunden skymtar Telefontornet

Telefontornet som teckning och filmat från Brunkebergstorg

Telefontornet som teckning och filmat från Brunkebergstorg

Brunkebergstorg år 1914. Telefontornet i fonden till vänster.

Brunkebergstorg år 1914. Telefontornet i fonden till vänster.

Strandvägen västerut. Till höger Strandvägen 11.

Strandvägen västerut. Till höger Strandvägen 11.

Brunkebergstorg mot norr. I bakgrunden kv. Fyrmörsaren och Telefontornet

Brunkebergstorg mot norr. I bakgrunden kv. Fyrmörsaren och Telefontornet

Riddarfjärden och Riddarholmen från Mariahissen. Till vänster skymtar telefontornet på Norrmalm

Riddarfjärden och Riddarholmen från Mariahissen. Till vänster skymtar telefontornet på Norrmalm

Hamngatan västerut från Kungsträdgårdsgatan

Hamngatan västerut från Kungsträdgårdsgatan

Brunkebergstorg med Telefontornet i bakgrunden. Pumpen i förgrunden stod på Stortorget men flyttades 1857 till B. men 1953 återfördes pumpen till ursprunglig plats

Brunkebergstorg med Telefontornet i bakgrunden. Pumpen i förgrunden stod på Stortorget men flyttades 1857 till B. men 1953 återfördes pumpen till ursprunglig plats

Malmskillnadsgatan 32, Telefontornet. NK-klockan som ska flyttas till vid tillfället obestämd plats. Kurt Agesson och William Bood vinkar från klockan

Malmskillnadsgatan 32, Telefontornet. NK-klockan som ska flyttas till vid tillfället obestämd plats. Kurt Agesson och William Bood vinkar från klockan

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.