Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Foto från Jakobsbergsgatan söderut mot gårdshuset vid Mäster Samuelsgatan 40. Byggnaden i fonden med ateljéfönster har adress Mäster Samuelsgatan 41. NK-klockan sitter på telefontornet vid Malmskillnadsgatan.

T.v. Jakobsbergsgatan 39. Numera går Sveavägen här, söderut mot Sergels Torg.

Uppdaterad