Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Telefontornet mot Sveavägen norrut från Kungsgatan. Gropen är början till de rivningar och schaktningar som följde för tunnelbanans anläggande. Malmskillnadsgatan i nedre hörnet t.h

Uppdaterad