Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Korsning Malmskillnadsgatan och Hamngatan. Rester av Telefontornet, efter brand. Järnbalkar plockas bort från taket

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad