Film & rörlig bild

Telefontornet som teckning och filmat från Brunkebergstorg

Det var vanligt att man i journalfilmerna lät tecknare kommentera dagsaktuella händelser.

Här ser vi Jon And med flinka penndrag teckna en visionär bild av telefontornet på Malmskillnadsgatan 32.

I sin nya form blir tornet en skyskrapa av amerikansk modell. På toppen av byggnaden dansar och festar telefonisterna till ljudet av trattgrammofon medan kaffepannan dinglar i en tråd utanför skyskrapans brant.

Klippet följs av en kort sekvens där vi ser telefontornet från Brunkebergstorg.

Klippen är två av fjorton i Svenska Biofrafteaterns veckorevy 1917. Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brunkeberg - och torget som försvann / Stella Fare

Brunkeberg - och torget som försvann / Stella Fare

Brunkebergstorg år 1914. Telefontornet i fonden till vänster.

Brunkebergstorg år 1914. Telefontornet i fonden till vänster.

Telefontornet på Malmskillnadsgatan 32. Tornet uppfördes 1887 och revs efter en brand 1952

Telefontornet på Malmskillnadsgatan 32. Tornet uppfördes 1887 och revs efter en brand 1952

Telefontornet på Malmskillnadsgatan sett från Södra Kungstornet

Telefontornet på Malmskillnadsgatan sett från Södra Kungstornet

Utsikt från Telefontornet mot Sveavägen norrut från Kungsgatan. Gropen är början till de rivningar och schaktningar som följde för tunnelbanans anläggande. Malmskillnadsgatan i nedre hörnet t.h

Utsikt från Telefontornet mot Sveavägen norrut från Kungsgatan. Gropen är början till de rivningar och schaktningar som följde för tunnelbanans anläggande. Malmskillnadsgatan i nedre hörnet t.h