Foto

Malmskillnadsgatan 26-30, Telegrafverket och Telefontornet. Eldsvåda på taket. Släckningsarbete