Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Malmskillnadsgatan 26-30, Telegrafverket och Telefontornet. Eldsvåda på taket. Släckningsarbete

Uppdaterad