Tema: Välfärdsstaden

Hur gick det till när Stockholmarnas välstånd ökade och hälsa förbättrades under det dynamiska 1900-talet? Möt spåren av välfärdssamhällets framväxt i Stadsarkivets magasin, hör om det sociala ingenjörskapet och om folkhemmets mörkare sidor.

Du bokar och hittar mer information om skolvisningar på Stockholms stadsarkivs skolsida. 

Stadsarkivets skolvisningar tema välfärdsstadenBild: Skolbarn hos tandläkare 1914. Fotograf: Almberg & Preinitz, Stockholms stadsarkiv

Lektionsförslag för källmaterialet som ingår i skolvisningen Välfärdsstaden

Vad berättar källmaterial 7-9.jpg

Källmaterial till skolvisningen Välfärdsstaden

Uppdaterad