Motion om propagandaverksamhet för förbättrad tandhygien från 1953
Text
Författare: Johanson, Inga. Stockholms stadsarkiv

Motion om propagandaverksamhet för förbättrad tandhygien

I denna motion ville Inga Johanson att informationen om tandhygien och tandsjukdomar till medborgarna i Stockholm skulle förbättras. Detta skulle bidra till en förbättrad tandhälsa, men också minskade vårdkostnader för staden. Motionen lämnades in till Stockholms stadsfullmäktige 1953.

Inga Johanson beskriver hur utredningar och vetenskapliga undersökningar hade studerat vilka åtgärder som skulle kunna införas för att minska tandsjukdomarna. Dessa studier hade visat att tandsjukdomarna ökat, särskilt bland barn och ungdomar, och att orsaken till detta var konsumtionen av socker och sötsaker. Genom undersökningarna hade Medicinalstyrelsen därför kommit fram till att sockerkonsumtionen skulle minskas genom att man skulle upplysa om sockrets skadliga effekter.

Eftersom den offentliga tandvården främst bekostades av kommunerna och landstingen (idag kallat regioner) tyckte Johanson därför att Stockholms stad borde utöka den upplysningsverksamhet om tandsjukdomar som redan fanns i folkskolans lägre klasser. Detta skulle göra att kostnaderna för tandsjukvård skulle minska

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad