Informationsblad om kollektivhus
Text

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

I denna skrift ges information om ett nytt kollektivhus som planeras i Stockholm. Arkitekten Sven Markelius står som avsändare av skriften, och troligtvis handlar det om det kollektivhus, kallat "Markeliushuset" eller "Kollektivhuset", som 1935 byggdes på John Ericssonsgatan 6 på Kungsholmen i Stockholm.

Markeliushuset planerade Markelius tillsammans med samhällsvisionären Alva Myrdal. Myrdal hade bland annat idéer om hur barnomsorg skulle ordnas i hemmets närhet, vilket är något som präglar Markeliushuset. Barnomsorg är också något som framhävs i denna skrift, vid sidan av till exempel centralkök och tvättinrättning. Närservice, det vill säga inte bara barnomsorg utan också restaurang och livsmedelsaffärer, var någonting som präglade Markeliushuset eftersom boendeformen var tänkt till familjer där både mannen och kvinnan i en relation förvärvsarbetade. Närservicen underlättade då för kvinnorna i de sysslor som de normalt sett skulle ha hand om.

I Folkhemssverige växte nya idéer fram kring hur bostäderna skulle byggas och vara ordnade, vilket kollektivhusen är ett exempel på. Särskilt bostäderna i storstäderna hade länge varit undermåliga, och trångboddhet var ett stort problem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Gunnar och Alva Myrdal i sitt hem i Äppelviken

Gunnar och Alva Myrdal i sitt hem i Äppelviken

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Kollektivhuset, John Ericssongatan 6 (Fågelbärsträdet 13)

Kollektivhuset, John Ericssongatan 6 (Fågelbärsträdet 13)

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Prisbelönad renovering : Markelius kollektivhus på Kungsholmen  / Britt Wisth

Prisbelönad renovering : Markelius kollektivhus på Kungsholmen / Britt Wisth

Ritningar till "Markeliushuset", kollektivhus från 1934

Ritningar till "Markeliushuset", kollektivhus från 1934

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939