Informationsblad om kollektivhus
Text
Författare: Markelius, Sven (1889-1972). Stockholms stadsarkiv

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

I denna skrift ges information om ett nytt kollektivhus som planeras i Stockholm. Arkitekten Sven Markelius står som avsändare av skriften, och troligtvis handlar det om det kollektivhus, kallat "Markeliushuset" eller "Kollektivhuset", som 1935 byggdes på John Ericssonsgatan 6 på Kungsholmen i Stockholm.

Markeliushuset planerade Markelius tillsammans med samhällsvisionären Alva Myrdal. Myrdal hade bland annat idéer om hur barnomsorg skulle ordnas i hemmets närhet, vilket är något som präglar Markeliushuset. Barnomsorg är också något som framhävs i denna skrift, vid sidan av till exempel centralkök och tvättinrättning. Närservice, det vill säga inte bara barnomsorg utan också restaurang och livsmedelsaffärer, var någonting som präglade Markeliushuset eftersom boendeformen var tänkt till familjer där både mannen och kvinnan i en relation förvärvsarbetade. Närservicen underlättade då för kvinnorna i de sysslor som de normalt sett skulle ha hand om.

I Folkhemssverige växte nya idéer fram kring hur bostäderna skulle byggas och vara ordnade, vilket kollektivhusen är ett exempel på. Särskilt bostäderna i storstäderna hade länge varit undermåliga, och trångboddhet var ett stort problem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad