Text

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen, som var en avdelning under Hälsovårdsnämnden, hade i uppgift att genom hembesök göra inspektioner av bostäder i Stockholm.

Inspektörerna kontrollerade t.ex. att lägenheten inte var för fuktig, att det kom in tillräckligt med dagsljus och att det inte var smutsigt, trångt eller sotigt. Syftet var att det skulle leda till sundare bostäder, bättre hälsa och ökad välfärd.

Bostäderna var ofta mörka, fuktiga, dragiga och trånga. Ohyra var vanligt och sjukdomar spreds lätt.

I bostadsinspektions rapport från 1908 kan man bl.a läsa att en lägenhet fått anmärkning om ”svarta tak och väggar, fukt och mkt väggohyra” och att reparation måste utföras. En annan lägenhet hade ”mörkt, osunt överbefolkat kök” och fick inte användas som bostad längre.

Bostadsinspektionen startade 1906 och var verksam till 1966 då den slogs ihop med avdelningen Hälsovårdsinspektionen. Inspektioner av bostäder gjordes även tidigare av den så kallade Hälsopolisen.

Läs mer i besiktningsrapporten till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Hyresvärden missköter huset på Bryggargatan 9 - Brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 22 augusti 1866

Hyresvärden missköter huset på Bryggargatan 9 - Brev till Stockholms Allmänna Sundhetsnämnd 22 augusti 1866

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor
Tema

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor

Stockholm har under nästan hela sin historia varit en plats som människor har flyttat till. Många har sökt sig till staden i hopp om en ny framtid. Under 1800-talet ökade inflyttni…

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Urbanisering & emigration
Tema

Urbanisering & emigration

Under 1800-talet lämnade många människor arbetet i jordbruket på landsbygden och flyttade till städerna. I Stockholm var det brist på bostäder och många bodde trångt.

Utrota Väggohyran! 1941

Utrota Väggohyran! 1941