Text
Författare: Myrdal, Alva (1902-1986). Stockholms stadsarkiv

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

År 1929 öppnade den första lekstugan i den kooperativa bostadsrörelsens HSB:s regi. Lekstugorna skulle fungera som en kombination av dåtidens barnkrubbor, som var inriktade på vård och tillsyn av barnen, och barnträdgårdarna som var mer pedagogiskt inriktade.

I skrivelsen till höger beskriver Alva Myrdal idéerna bakom lekstugorna och också den vidare utveckling av den kollektiva bostadsidén som förverkligats i bl.a.  Markelius kollektivhus på Kungsholmen. Här fanns en speciell barnavdelning för både dagvård och för ”helinackordering”:

”Den allra senaste utvecklingen av denna rörelse för ett kooperativt omhändertagande av barnen en viss del av dagen har medfört skapandet av två s.k. ”barnhotell” i Stockholm. Det ena är en utbyggnad av H.S.B:s nyaste lekstuga, där barn alltså kunna inackorderas, per dygn eller vecka eller månad, när särskilda omständigheter gör det nödvändigt: föräldrarnas bortresa, sjukdom eller dylikt.”

I kollektivhuset sköttes också hushållsarbetet gemensamt; tvätten kunde kastas ner i ett tvättnedkast och maten kunde beställas upp till lägenheterna via en mathiss.

Huvudsyftet med den kollektiva bostadsformen, skrev Alva Myrdal, vara att förvärvsarbetande kvinnor skulle slippa dubbelarbete. Att männen skulle delta i hushållsarbetet var ännu inte aktuellt vid denna tid.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad