Text

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

År 1929 öppnade den första lekstugan i den kooperativa bostadsrörelsens HSB:s regi. Lekstugorna skulle fungera som en kombination av dåtidens barnkrubbor, som var inriktade på vård och tillsyn av barnen, och barnträdgårdarna som var mer pedagogiskt inriktade.

I skrivelsen till höger beskriver Alva Myrdal idéerna bakom lekstugorna och också den vidare utveckling av den kollektiva bostadsidén som förverkligats i bl.a.  Markelius kollektivhus på Kungsholmen. Här fanns en speciell barnavdelning för både dagvård och för ”helinackordering”:

”Den allra senaste utvecklingen av denna rörelse för ett kooperativt omhändertagande av barnen en viss del av dagen har medfört skapandet av två s.k. ”barnhotell” i Stockholm. Det ena är en utbyggnad av H.S.B:s nyaste lekstuga, där barn alltså kunna inackorderas, per dygn eller vecka eller månad, när särskilda omständigheter gör det nödvändigt: föräldrarnas bortresa, sjukdom eller dylikt.”

I kollektivhuset sköttes också hushållsarbetet gemensamt; tvätten kunde kastas ner i ett tvättnedkast och maten kunde beställas upp till lägenheterna via en mathiss.

Huvudsyftet med den kollektiva bostadsformen, skrev Alva Myrdal, vara att förvärvsarbetande kvinnor skulle slippa dubbelarbete. Att männen skulle delta i hushållsarbetet var ännu inte aktuellt vid denna tid.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Barn på Kungsholms barnkrubba - 1939

Barn på Kungsholms barnkrubba - 1939

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Kollektivhuset, John Ericssongatan 6 (Fågelbärsträdet 13)

Kollektivhuset, John Ericssongatan 6 (Fågelbärsträdet 13)

Kungsholms barnkrubba - flickor med personal 1914

Kungsholms barnkrubba - flickor med personal 1914

Kungsholms barnkrubba - årsberättelse 1854

Kungsholms barnkrubba - årsberättelse 1854

Kungsholms barnkrubba i ”Gula Villan” - 1914

Kungsholms barnkrubba i ”Gula Villan” - 1914

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Ritningar till "Markeliushuset", kollektivhus från 1934

Ritningar till "Markeliushuset", kollektivhus från 1934

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869