Protokoll från möte 1960 mellan socialnämnden och fastighetsförvaltningen.
Protokoll från möte 1960 mellan socialnämnden och fastighetsförvaltningen.
Text

Var ska romerna bo - i läger eller lägenheter?

Vid ett möte 1960 mellan representanter för socialnämnden och fastighetsförvaltningen diskuterades möjligheten för romer att kunna välja mellan att bo kvar i sina vagnar, på lägerplatser som erbjöds av Stockholms stad med el, vatten och toaletter, eller att flytta in i lägenheter. De platser som det talas om är dels Hammarbytäppan vid Skarabacken i Johanneshov med genomgångslägenheter, och dels lägren vid Ekstubbens gård vid Flatenbadet och vid Skarpnäcks gård.

Några av de romer som bodde på Hammarbytäppan under 1960-talet berättade år 2014 om hur de minns förhållandena där. Läs deras berättelse i tidningen Aftonbladet via den externa länken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Skarpnäckslägret : arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck

Skarpnäckslägret : arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck

Brev angående "zigenarlägret" vid Skarpnäcks gård 1960

Brev angående "zigenarlägret" vid Skarpnäcks gård 1960

Möte mellan svenskar och romer i Kärrtorp 1962

Möte mellan svenskar och romer i Kärrtorp 1962

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor
Tema

Nödbostäder, barnrikehus och småstugor

Stockholm har under nästan hela sin historia varit en plats som människor har flyttat till. Många har sökt sig till staden i hopp om en ny framtid. Under 1800-talet ökade inflyttni…

Romer i Fittja 1974 - bråkstakar?

Romer i Fittja 1974 - bråkstakar?

Romskt Kulturcenter i Stockholm

Romskt Kulturcenter i Stockholm

Skarpnäck
Tema

Skarpnäck

Stadsdelen Skarpnäck ligger på ett tidigare flygfält, och på samma plats som Skarpa by gjorde under medeltiden. Dagens Skarpnäck byggdes på 1980-talet.

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Socialbyrån begär råttutrotning vid "zigenarläger" 1961

Stockholms Finska Zigenarförening

Stockholms Finska Zigenarförening

Stockholms Zigenarförening

Stockholms Zigenarförening

Svenskar i Fittja 1974 - fördomsfulla?

Svenskar i Fittja 1974 - fördomsfulla?

Tidningen Drabbikan

Tidningen Drabbikan

Urbanisering & emigration
Tema

Urbanisering & emigration

Under 1800-talet lämnade många människor arbetet i jordbruket på landsbygden och flyttade till städerna. I Stockholm var det brist på bostäder och många bodde trångt.

Välfärd för alla?
Tema

Välfärd för alla?

Alla samhällen, i alla tider, har haft sin organisation och sina tankar om hur man vill komma till rätta med sjukdom, fattigdom och andra sociala problem. På vilket sätt och för vi…