Text

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Stockholms lägenheter inspekterades av Bostadsinspektionen som var en avdelning under Hälsovårdsnämnden. Inspektionerna gjordes både på eget initiativ och efter klagomål från grannar, hyresvärdar eller hyresgästerna själva.

Klagomålen kunde t.ex. handla om att det var för kallt eller mörkt i lägenheten, att ventilationen var dålig, att det var bullrigt utifrån eller att det fanns ohyra i väggarna. Grannar kunde t.ex. klaga på dålig lukt som kom in från andra lägenheter.

Läs mer i anmärkningsboken till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Medeltida råttkranium

Medeltida råttkranium

Utrota Väggohyran! 1941

Utrota Väggohyran! 1941