Text
Författare: Bostadsinspektionen. Stockholms stadsarkiv

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Stockholms lägenheter inspekterades av Bostadsinspektionen som var en avdelning under Hälsovårdsnämnden. Inspektionerna gjordes både på eget initiativ och efter klagomål från grannar, hyresvärdar eller hyresgästerna själva.

Klagomålen kunde t.ex. handla om att det var för kallt eller mörkt i lägenheten, att ventilationen var dålig, att det var bullrigt utifrån eller att det fanns ohyra i väggarna. Grannar kunde t.ex. klaga på dålig lukt som kom in från andra lägenheter.

Läs mer i anmärkningsboken till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad