Motion angående sportstugor på landet
Text

Sportstugor på landet

Motion av Fredrik Ström till Stockholms stadsfullmäktige med förslag till åtgärder för att bygga sportstugor på landet för stadsbor.

I motionen argumenterar Ström för hur det skulle gynna folkhälsan att fler skulle kunna vistas utanför städerna, där det finns tillgång till frisk luft och möjlighet till "naturgemenskap och idrott". Detta skulle göra att miljoner skulle kunna sparas i utgifter inom sjukvården. Det skulle dessutom "stärka produktionskraftenhos de åldrar, som delta i produktionslivet."

Ström menar dock att alla familjer inte har råd eller möjlighet att själva uppföra en såda sportstuga, och argumenterar för att staden ska ordna med både tomter för sådana sportstugor och lån till att bygga dem, precis som i fallet med så kallade Småstugor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Enskede: Sportstuga 1932

Enskede: Sportstuga 1932

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Stockholms stads småstugor 1942

Stockholms stads småstugor 1942