Motion angående sportstugor på landet
Text
Författare: Ström, Fredrik (1880-1948). Stockholms stadsarkiv

Sportstugor på landet

Motion av Fredrik Ström till Stockholms stadsfullmäktige med förslag till åtgärder för att bygga sportstugor på landet för stadsbor.

I motionen argumenterar Ström för hur det skulle gynna folkhälsan att fler skulle kunna vistas utanför städerna, där det finns tillgång till frisk luft och möjlighet till "naturgemenskap och idrott". Detta skulle göra att miljoner skulle kunna sparas i utgifter inom sjukvården. Det skulle dessutom "stärka produktionskraftenhos de åldrar, som delta i produktionslivet."

Ström menar dock att alla familjer inte har råd eller möjlighet att själva uppföra en såda sportstuga, och argumenterar för att staden ska ordna med både tomter för sådana sportstugor och lån till att bygga dem, precis som i fallet med så kallade Småstugor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad