Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet 1939
Text

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Avslutningstal för kursavslut vid Socialpedagogiska semiariet. På Socialpedagogiska seminariet, som startades 1936, utbildades personal till att arbeta i storbarnkammare - föregångaren till dagens förskolor. Seminariet låg till en början i HSB:s fastighet på Kungsholmsgatan 11. Villkoren för att bli antagen till seminariet var att eleverna skulle ha fyllt 20 år, lämnat friskhetsintyg, avlagt realskoleexamen eller därmed jämförbar utbildning samt ha någon tids förpraktik i småbarnsarbete.

Under 1930-talet kom nya idéer om barnuppfostran, bland annat influerat av Alva Myrdal. Alva Myrdal, som var med och startade Socialpedagogiska seminariet och som blev seminariets första rektor, menade att det behövdes utbildad personal som tog hand om barnen i storbarnkamrarna. I storbarnkamrarna skulle lika mycket fokus ligga på den psykologiska vården av barnen som på den fysiska, vilket innebar att personalen fick både psykologisk och pedagogisk utildning.

Utdrag ur talet:

När seminariet nu avslutar sin andra kurs, sker det i tillfredsställelse över att denna institution ånyo kunnat bereda så många elever en utbildning, som helt visst skall bliva till stor glädje för den, som åtnjutit utbildningen, samtidigt som därmed också gjorts en betydelsefull insats i de sociala strävanden, vilka seminariet med sin pedagogiska verksamhet önskar främja.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939