Text

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

År 1936 var Alva Myrdal med och startade Socialpedagogiska seminariet (senare Förskoleseminariet - Socialpedagogiska institutet), för utbildning barnpedagoger till framför allt  HSB:s lekskolor.

Alva och Gunnar Myrdal arbetade för sociala reformer på många plan i det svenska samhället, bl.a. inom barnavård. I boken Kris i befolkningsfrågan som de skrev 1934 menade de att det föddes för få barn i Sverige. En av deras idéer för att öka barnafödandet var att barnen inte enbart skulle tas om hand av föräldrarna (mödrarna), utan att ansvaret skulle delas mellan hem och samhälle.

Läs mer om Kris i befolkningsfrågan här

Idéen bakom Socialpedagogiska seminariet vara att storstadsbarnen skulle vistas i så kallade storbarnkammare eller barnkammarskolor där utbildade barnpedagoger skulle ta hand om dem. På så vis skulle båda föräldrarna kunna arbeta utanför hemmet.

I Storbarnkammaren skulle barnen inte bara lämnas för att bli omhändertagna (som i dåtidens barnkrubbor), utan de skulle också få en pedagogisk och bra uppfostran, hälsosam mat, bra leksaker, utevistelse etc. För att storbarnkammaren skulle fungera, menade Alva Myrdal att det var nödvändigt att personalen var rätt utbildad:

”Vad som krävs är "ledarinnor”, ej ”lärarinnor” men ej heller ”sköterskor” eller bara vakter. Utbildningen måste vara så lagd, att den tar sikte på hela barnets hela vård och fostran under en hel dag.”

I dokumentet till höger kan du läsa mer om Alva Myrdals idéer om storbarnkammaren.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Barn på Kungsholms barnkrubba - 1939

Barn på Kungsholms barnkrubba - 1939

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Första maj, fruktbåt och HSB:s barnkammare - SF:s veckorevy från maj 1930

Första maj, fruktbåt och HSB:s barnkammare - SF:s veckorevy från maj 1930

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Kungsholms barnkrubba - årsberättelse 1854

Kungsholms barnkrubba - årsberättelse 1854

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869