Motion angående nedsatta spårvagnsavgifter till stadens badinrättningar 1953
Text
Författare: Hudin, Greta. Stockholms stadsarkiv

Nedsatta spårvagnsavgifter till stadens badinrättningar

I den här motionen av Greta Hudin inlämnad till Stockholms stadsfullmäktige 1953 argumenterar Hudin för att ge skolbarn som bor i Stockholms förorter ökade möjligheter att använda badinrättningar i innerstaden.

I motionen berättar Hudin att Stockholms förorter har vuxit mycket under de senaste decennierna, och att många utav de som bor där är barnfamiljer. Hon berättar också att det ofta saknas simhallar på de skolor som byggts i förorten, vilket gör att barnen måste åka in till innerstadens badinrättningar och simhallar för att simma. Detta medför en stor kostnad för barnen, eftersom spårvagnsavgiften är dyrare än inträdet till badet. Detta gör att många barn måste avstå från en sådan resa, på grund av kostnaden. Hudins förslag i denna motion var då att barnen skulle få rabatt på spårvagnsavgiften för att åka till baden i innerstaden.

Nedan kan du se Överlärarkollegiets svar på Hudins motion.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad