Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Motion om åstadkommande av bostadshus för ensamma mödrar - stadsfullmäktige 1942

Motionärerna anser att ensamma mödrar som måste försörja sig och sina barn med förvärvsarbete har svårt att lösa sin vardag. De berättar att det för nuvarande finns två hem som kombinerar "bostads- och barnkrubbemöjligheter", nämligen stiftelsen Fredric Eens minne på Polhemsgatan 9 (fastigheten Fortifikationen 3) och Barnavärns mödrahem på Ingemarsgatan 12 (fastigheten Blåkråkan 4), och till dessa båda är det lång kö.

I motionen redogörs för en del statistiska uppgifter kring situationen för ensamma mödrar och deras barn. Till exempel anser Barnavårdsnämnden att 54 av de 476 mödrar som lämnat ifrån sig sina barn till fosterhem eller barnhem skulle ha behållit barnen om de fått plats på Eens minne eller liknande plats.

Motionen är underskriven av Signe Höjer, Vera Söderström, Alice Jeansson, Gerda Höjer, Nanna Lundh-Eriksson, Thora Johansson, Ester Engzelius, Anna Johansson-Viborg, Birgit Hedström, Gulli Pauli, Ingeborg Herlitz, Elin Johansson, Hulda Lövgren, Anna Åkesson, Hedvig Boëthius, Agnes Hermanson, Lilly Johansson, Hildegard Ström, Eva Hökerberg, Gerda Bergstedt, Elisif Theél och Alma Ekdahl.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad