Text

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Under 1900-talet första decennier fick många av stadens välgörenhetsföreningar allt större del av sina inkomster genom anslag från kommun och stat, det vill säga välgörenheten de bedrev blev i hög grad skattefinansierad. Bland annat därför tycker socialdemokraterna Hildegard Ström och Anna Johansson-Visborg 1934 att det är dags att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - en filantropisk organisation som sedan 1901 hjälpt mödrar med mjölkersättning och amningsstöd.

Enligt motionärerna är föreningen Mjölkdroppen till över 90 % finansierade av kommunala medel och därför är det rimligt att kommunen helt tar över verksamheten. Ström och Johansson-Visborg gör en del kritiska sakpåståenden om Mjökdroppens verksamhet, men det centrala argumentet i deras motion är att filantropin som sådan bör anses vara förlegad:

”De flesta torde nu hysa den alldeles riktiga uppfattningen, att den, som behöver hjälp, icke skall erhålla sådan såsom av nåd utan med den rätt, som tillkommer varje god medborgare i samhället.”

1937 fattade riksdagen beslut om att samhället skulle ansvara för de minsta barnens vård. 1938 började utbyggnaden av barnavårdscentraler och 1940 tog Stockholms stad över Mjölkdroppens barnavårdande verksamhet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Debatt om välgörenhetsförening eller kommunal institution ska fördela understöd till familjer drabbade av spanska sjukan 1919

Debatt om välgörenhetsförening eller kommunal institution ska fördela understöd till familjer drabbade av spanska sjukan 1919

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903