Text
Författare: Myrdal, Alva (1902-1986). Stockholms stadsarkiv

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

I HSB:s lekstugor eller storbarnkammare skulle barn tas om hand av utbildade pedagoger och också ha tillgång till pedagogiska leksaker. Leksakerna fanns ännu inte i Sverige utan måste tillverkas och säljas. I ett förslag till Sven Wallander, chef för HSB: arkitektkontor, finns skisser och beskrivningar av leksakerna.

Leksakerna var i första hand tänkta för lekstugor. Men Alva Myrdal trodde att användandet snart skulle spridas.

”Det kommer emellertid säkert så småningom att uppstå en marknad för dylikt lekmaterial även för användande inom hemmen; den pedagogiska väckelsen börjar ju ta fart.”

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad