Text

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

I HSB:s lekstugor eller storbarnkammare skulle barn tas om hand av utbildade pedagoger och också ha tillgång till pedagogiska leksaker. Leksakerna fanns ännu inte i Sverige utan måste tillverkas och säljas. I ett förslag till Sven Wallander, chef för HSB: arkitektkontor, finns skisser och beskrivningar av leksakerna.

Leksakerna var i första hand tänkta för lekstugor. Men Alva Myrdal trodde att användandet snart skulle spridas.

”Det kommer emellertid säkert så småningom att uppstå en marknad för dylikt lekmaterial även för användande inom hemmen; den pedagogiska väckelsen börjar ju ta fart.”

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

En lärarinnas oro för att mista arbetet efter giftermål - brev till Alva Myrdal 1939.

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Första maj, fruktbåt och HSB:s barnkammare - SF:s veckorevy från maj 1930

Första maj, fruktbåt och HSB:s barnkammare - SF:s veckorevy från maj 1930

Gunnar och Alva Myrdal i sitt hem i Äppelviken

Gunnar och Alva Myrdal i sitt hem i Äppelviken

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Porträtt av Alva Myrdal, socialdemokratisk politiker och diplomat

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939