Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Bilden visar barn som har fri lek i så kallade storbarnkammare, som var föregångare till dagens förskolor.

Ny syn på barnuppfostran
Under 1930-talet kom nya idéer om barnuppfostran, som tog avstånd från våld och tvång och istället förespråkade samarbete och uppmuntran.

Fri lek
Den fria leken var en av de aktiviteter som nu ansågs viktig och nödvändig för barnens utveckling. Den skulle lära barnen att samverka i grupp, och leda till social fostran.

Socialpedagogiska seminariet
Idéerna praktiserades i utbildningen av ”småbarnsfostrarinnor” (förskolelärare) på Socialpedagogiska seminariet. Seminariet startade 1936 på initiativ av bland andra Alva Myrdal, som var skolans första rektor. Fotografiet ingår i Socialpedagogiska seminariets arkiv. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad