Foto

Fri lek i ”storbarnkammare” - Socialpedagogiska seminariet

Bilden visar barn som har fri lek i så kallade storbarnkammare, som var föregångare till dagens förskolor.

Ny syn på barnuppfostran
Under 1930-talet kom nya idéer om barnuppfostran, som tog avstånd från våld och tvång och istället förespråkade samarbete och uppmuntran.

Fri lek
Den fria leken var en av de aktiviteter som nu ansågs viktig och nödvändig för barnens utveckling. Den skulle lära barnen att samverka i grupp, och leda till social fostran.

Socialpedagogiska seminariet
Idéerna praktiserades i utbildningen av ”småbarnsfostrarinnor” (förskolelärare) på Socialpedagogiska seminariet. Seminariet startade 1936 på initiativ av bland andra Alva Myrdal, som var skolans första rektor. Fotografiet ingår i Socialpedagogiska seminariets arkiv. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal - utbildning av personal till storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om kooperativa och kollektiva bostadsformer

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Alva Myrdal – idéer om storbarnkammare 1935

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Avslutningstal vid Socialpedagogiska seminariet

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

Lektion för blivande ”småbarnsfostrarinnor” – Socialpedagogiska seminariet

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Lämpliga leksaker för barn i storbarnkammare – förslag från Alva Myrdal till arkitekt Sven Wallander 1935

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Målande barn i "storbarnkammare" - Socialpedagogiska seminariet

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939

Socialpedagogiska seminariets utbildningskatalog för ”småbarnsfostrarinnor” - 1939