Text

Utrota Väggohyran! 1941

Flygblad ifrån Stockholms stads bostadsinspektion, daterat till 1941.

Flygbladet ger upplysningar om hur väggohyra - "en enda vägglus kan inom kort förorsaka, att en lägenhet och därefter en hel fastighet nedlusas" - på bästa sätt utrotas.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Överståthållarämbetets anslag om köksavfall

Överståthållarämbetets anslag om köksavfall