Foto
Fotograf: Carlsson, Folke. Stockholms stadsarkiv

Forsgrenska gymnastikhallen: Lektion pågår

Gymnastiklektion med skolungdom från Södra latin under ledning av Sven Montán 23 november 1939.

Uppdaterad