Text
Författare: Théel, Elisif (1872-1957), Höjer, Signe (1896-1888). Stockholms stadsarkiv

Motion om betald mammaledighet för stadens kvinnliga personal - stadsfullmäktige 1941

1941 fanns ingen föräldraledighetsersättning när man fick barn i Sverige. Däremot gick det att ta tjänstledigt utan ersättning i samband med havandeskap och barnafödande. Här argumenterar fullmäktigeledamoterna Signe Höjer och Elisif Théel för att de kvinnor som är anställda av Stockholms stad ska få någon form av ersättning under den tid de måste vara borta från jobbet i samband med barnafödsel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad