Foto

Föreningen Stockholms mjölkdroppar - Mödrar och barn i väntrummet

Föreningen Stockholms mjölkdroppar, som bestod av flera lokalavdelningar, startade 1903 och arbetade för att minska spädbarnsdödligheten. Huvuduppgiften var att förse fattiga spädbarn med gratis mjölkersättning. Man kontrollera också barnens hälsa och gav råd och stöd till mödrarna.

Mjölkdropparna var föregångare till barnavårdscentralerna.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Östermalms mjölkdroppe - beredning av mjölkblandning till spädbarn

Östermalms mjölkdroppe - beredning av mjölkblandning till spädbarn

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn