Foto
Fotograf: Blomberg A.. Stockholms stadsarkiv

Föreningen Stockholms mjölkdroppar - Mödrar och barn i väntrummet

Föreningen Stockholms mjölkdroppar, som bestod av flera lokalavdelningar, startade 1903 och arbetade för att minska spädbarnsdödligheten. Huvuduppgiften var att förse fattiga spädbarn med gratis mjölkersättning. Man kontrollera också barnens hälsa och gav råd och stöd till mödrarna.

Mjölkdropparna var föregångare till barnavårdscentralerna.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad