Sök

Sökresultat

29 träffar på Predikstolar

Högalidskyrkans predikstol

Högalidskyrkans predikstol

Hjorthagens kapell, predikstolen

Hjorthagens kapell, predikstolen

Katolska kyrkan. Predikstolen med bilder av apostlarna

Katolska kyrkan. Predikstolen med bilder av apostlarna

Katolska kyrkan. Predikstolen med bild av aposteln Mattheus

Katolska kyrkan. Predikstolen med bild av aposteln Mattheus

Katolska kyrkan. Predikstolen med bilder av Marcus och Johannes

Katolska kyrkan. Predikstolen med bilder av Marcus och Johannes

Katolska kyrkan. Predikstolen med bild av aposteln Marcus

Katolska kyrkan. Predikstolen med bild av aposteln Marcus

Katolska kyrkan. Predikstolen med bild av aposteln Lucas

Katolska kyrkan. Predikstolen med bild av aposteln Lucas

Katolska kyrkan. Kyrksalen med predikstol, altare och korskrank

Katolska kyrkan. Kyrksalen med predikstol, altare och korskrank

Blasieholmskyrkan. Interiör från predikstolen. Kyrkan revs 1964

Blasieholmskyrkan. Interiör från predikstolen. Kyrkan revs 1964

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Selma Lagerlöfs examensskrivning - Högre lärarinneseminariet VT 1885

Storkyrkan. Minneshögtid för de 15 omkomna på vikingaskeppet Ormen Friske (en kopia av det i Norge påträffade Gokstadskeppet)

Storkyrkan. Minneshögtid för de 15 omkomna på vikingaskeppet Ormen Friske (en kopia av det i Norge påträffade Gokstadskeppet)

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Om Answar och straff för åwerkan på den å Norrtulls-gatan här i Staden planterade Allé. Gifwen Stockholm den 12 Maji 1802.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Om Answar och straff för åwerkan på den å Norrtulls-gatan här i Staden planterade Allé. Gifwen Stockholm den 12 Maji 1802.

Interiör av Klara kyrka

Interiör av Klara kyrka

Tal vid kongl. maj:ts högtbetrodde mans, stats-secreterarens välborne herr Eric Crispin Segercronas begrafning i Clarae kyrka, den 14 april 1795

Tal vid kongl. maj:ts högtbetrodde mans, stats-secreterarens välborne herr Eric Crispin Segercronas begrafning i Clarae kyrka, den 14 april 1795

Katarina kyrka och församling 1654-1990

Katarina kyrka och församling 1654-1990

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

Interiör av Finska kyrkan från orgelläktaren mot altaret

Interiör av Finska kyrkan från orgelläktaren mot altaret

S:ta Maria Magdalena kyrka

S:ta Maria Magdalena kyrka

Västerledskyrkan. Jordfästning för de män som omkom vid beskjutning av flygplanet Gripen och åminnelsestund för de män som omkom vid försvinnandet av flygplanet Gladan

Västerledskyrkan. Jordfästning för de män som omkom vid beskjutning av flygplanet Gripen och åminnelsestund för de män som omkom vid försvinnandet av flygplanet Gladan

Blasieholmskyrkan, interiör. Blasieholmsgatan 5. Kyrkan revs 1964

Blasieholmskyrkan, interiör. Blasieholmsgatan 5. Kyrkan revs 1964

Interiör från frikyrkan å Blasieholmen. Tecknadt af E. Beer.

Interiör från frikyrkan å Blasieholmen. Tecknadt af E. Beer.

Ulrika Eleonora eller Kungsholms kyrka – historik och inventarium / John Stenung

Ulrika Eleonora eller Kungsholms kyrka – historik och inventarium / John Stenung

Öfwer-Ståthållare-Embetets förnyade Kungörelse, om answar och straff för åwerkan på den å Norrtullsgatan här i staden planterade allée. Gifwen Stockholm den 21 april 1803

Öfwer-Ståthållare-Embetets förnyade Kungörelse, om answar och straff för åwerkan på den å Norrtullsgatan här i staden planterade allée. Gifwen Stockholm den 21 april 1803

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.