Foto
Fotograf: Widfeldt, Olle. Stockholms stadsmuseum

Storkyrkan. Minneshögtid för de 15 omkomna på vikingaskeppet Ormen Friske (en kopia av det i Norge påträffade Gokstadskeppet)

Uppdaterad