Foto

Blasieholmskyrkan. Interiör från predikstolen. Kyrkan revs 1964