Foto
Fotograf: Modin, Theodor (1882–1959). Stockholms stadsmuseum

Högalidskyrkans predikstol

Predikstolen i Högalidskyrkan. Kyrkomöblerna i Högalidskyrkan är utformade enligt olika konststilar. Altarskåpet representerar medeltiden, medan predikstolen representerar barocken.

Uppdaterad