Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Katolska kyrkan. Kyrksalen med predikstol, altare och korskrank

Uppdaterad