Korsande vägar och broar med mycket trafik
Tegelbacken 1948. Foto: Vimar Ericsson, Stadsmuseet i Stockholm.

Tegelbacken

På Tegelbacken är det mycket trafik som ska få plats: järnvägen, bilar, cyklar och gångtrafikanter. Tänk ändå när spårvagnarna och hästarna gick här också, och det fanns bommar som stoppade trafiken varje gång det kom ett tåg!

På kartor över Stockholm finns namnet Tegelbacken med sedan början av 1800-talet. Nere vid Strömmen, precis i kanten av Norrmalm ligger det - mitt emellan Vasabron och Centralbron.

"Tegelbackseländet" var ett trafikkaos

Idag är Tegelbacken en ganska tung trafikplats som både bilar, bussar, cyklister och gående korsar på väg mellan Norrmalm, Gamla stan och Kungsholmen.

In på 1950-talet gick spårvagnarna från västerort hit till Tegelbacken också. Och vid sidan om motordrivna lastbilar var det förstås hästar som skulle fram med sina transporter.

Men det som fick stockholmarna att sucka över Tegelbacken var tågen. Fram till 1967 korsade också järnvägen Tegelbacken, och bommar fälldes ned varje gång ett tåg skulle passera in till Centralstationen. 

På 1940-talet öppnade en viadukt under järnvägen som en del av biltrafiken kunde köra i, för att slippa vänta på tågen. Men det var först efter högertrafikomläggningen som järnvägsspåren helt försvann från marken.

Nu går fjärrtågen uppe på Centralbron och pendeltågen i en tunnel under marken istället.

Tysta Mari var ett ikoniskt café

Mellan 1934 och 1954 låg det klassiska Stockholms-caféet Tysta Mari på Tegelbacken, i ett hus som hette Kronprinsens stall.

Hundra år tidigare hade Maria Christina Lindström öppnar sitt café på Drottninggatan i Stockholm. Det  kallades Tysta Mari eftersom hon själv inte var högljudd och det var en lugn miljö på hennes café. På Tysta Mari serverades kaffe och bakverk, men ingen alkohol.

Tidigare hade normen i samhället stoppat kvinnor från att gå på café, men under 1800-talet blev det mer accepterat att också kvinnor kunde röra sig på serveringsställen som Tysta Mari. Tysta Mari-caféer blev ett begrepp i Stockholm när flera liknande ställen öppnade.

Uppdaterad