Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Tegelbacken österut

Uppdaterad