Text
Författare: Axel-Nilsson, Göran (1907-1999), Hansson, Hans. Stadsmuseet i Stockholm

Fatburssjön / Göran Axel-Nilsson, Hans Hansson

Artikeln inleds på följande vis: "Mitt på Södermalm låg ännu på 1850-talet sjön Fatburen. Den var då föga mer än ett hälsovådligt sumphål, som upptog området för den nuvarande södra godsstationen och dess bangård. Något praktiskt ändamål tjänade sjön vid denna tid knappast. I äldre tid har den däremot varit av stor betydelse för stadsdelen och staden."

Artikeln är 24 sidor lång och illustrerad.

Utdrag ur Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang ; 1940:3. - S. 19-42.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad