Text

Husförhörslängd, Spånga församling, 1876-1880

Handlar om Tensta, Rinkeby och Hjulsta. I en husförhörslängd står vilka som bodde i de olika gårdarna, vilket yrke de hade, om de flyttade och i så fall vart. Handlingar efter 1880 finns kvar på församlingen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hjulsta
Tema

Hjulsta

Människor har levt i Hjulsta i mer än 1 500 år. Här fanns det gårdar redan under järnåldern. Under 1800- och 1900-talet fanns det tre bondgårdar i Hjulsta by: Övergården, Mellangår…