Torg, bostadshus och butiker.
Foto

Hjulsta Torg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bostadshus vid Hjulsta gård.

Bostadshus vid Hjulsta gård.

Hjulsta torg från nordost.

Hjulsta torg från nordost.

Hjulsta
Tema

Hjulsta

Människor har levt i Hjulsta i mer än 1 500 år. Här fanns det gårdar redan under järnåldern. Under 1800- och 1900-talet fanns det tre bondgårdar i Hjulsta by: Övergården, Mellangår…