Sök

Sökresultat

236 träffar på Statare

Experimentalfältet. Statens Skogsforskningsinstitut. Franz Neuschel gör torrvolymbestämningar i trälaboratoriet

Experimentalfältet. Statens Skogsforskningsinstitut. Franz Neuschel gör torrvolymbestämningar i trälaboratoriet

Läroverksadjunkt Tore Knöös vid Statens normalskola

Läroverksadjunkt Tore Knöös vid Statens normalskola

Bergsgatan 48, Statens kriminaltekniska  anstalt. Polishuset

Bergsgatan 48, Statens kriminaltekniska anstalt. Polishuset

Bergsgatan 48. Polishuset. Statens kriminaltekniska  anstalt. En kvinna tittar på straffredskap

Bergsgatan 48. Polishuset. Statens kriminaltekniska anstalt. En kvinna tittar på straffredskap

Valhallavägen 105. Teateruppvisning i Statens normalskola. Nuvarande Musikhögskolan

Valhallavägen 105. Teateruppvisning i Statens normalskola. Nuvarande Musikhögskolan

Narvavägen 17, Statens historiska museum och Kungliga myntkabinett. Olof Matsson undersöker några mynt

Narvavägen 17, Statens historiska museum och Kungliga myntkabinett. Olof Matsson undersöker några mynt

Skolkökslärarinnor på Statens Normalskola

Skolkökslärarinnor på Statens Normalskola

Experimentalfältet. Nyinvigda Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Experimentalfältet. Nyinvigda Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Mattis Hörlén, i sitt hem på Heleneborgsgatan. Hon avtackas då hon lämnar sin tjänst som ""Statens instruktör i hemslöjd""

Mattis Hörlén, i sitt hem på Heleneborgsgatan. Hon avtackas då hon lämnar sin tjänst som ""Statens instruktör i hemslöjd""

Apor i Statens Bakteriologiska Laboratorium i Huvudsta

Apor i Statens Bakteriologiska Laboratorium i Huvudsta

Stockholm som motor och motpart : stadsbild och statsmakt sedan 1945 / Torbjörn Nilsson

Stockholm som motor och motpart : stadsbild och statsmakt sedan 1945 / Torbjörn Nilsson

Statarebostäder Åkeshov 1917

Statarebostäder Åkeshov 1917

"Kvinnan likställes med män i statstjänst" - artikel Nya Dagligt Allehanda 1921

"Kvinnan likställes med män i statstjänst" - artikel Nya Dagligt Allehanda 1921

Nanna Svartz 1890-1986 : Sveriges första kvinnliga professor i statlig tjänst / Magnus Ullman

Nanna Svartz 1890-1986 : Sveriges första kvinnliga professor i statlig tjänst / Magnus Ullman

...faror för staten av svåraste slag : politiska fångar på Långholmen 1880-1950

...faror för staten av svåraste slag : politiska fångar på Långholmen 1880-1950

Spår av ett liv : en berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid / Anna Götlind och Rolf Lind

Spår av ett liv : en berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid / Anna Götlind och Rolf Lind

Sysslomansgatan 1, Statens polisskola. Den första teoretiska kursen för kvinnliga poliser startar. Deltagare i bänkarna

Sysslomansgatan 1, Statens polisskola. Den första teoretiska kursen för kvinnliga poliser startar. Deltagare i bänkarna

 [Bildande av en pensionskassa] Kongl. Maj:ts Nådige Stadfästelse-Bref Och Privilegier, På Civil-Statens ingångne förening om en Underhålls-Cassa för deras Enkor och omyndiga Barn.

[Bildande av en pensionskassa] Kongl. Maj:ts Nådige Stadfästelse-Bref Och Privilegier, På Civil-Statens ingångne förening om en Underhålls-Cassa för deras Enkor och omyndiga Barn.

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916

När munkorden Johanniterna fick hus och örtagård av staten

När munkorden Johanniterna fick hus och örtagård av staten

Sandbacksgatan 10, Statens Hantverksinstitut. Guldsmeder i arbete

Sandbacksgatan 10, Statens Hantverksinstitut. Guldsmeder i arbete

Statens Normalskola. Julspel. Luciatåg och julevangeliet

Statens Normalskola. Julspel. Luciatåg och julevangeliet

Valhallavägen 105. Statens Normalskola invigs, nuvarande Musikhögskolan

Valhallavägen 105. Statens Normalskola invigs, nuvarande Musikhögskolan

Statens byggnader i Stockholm / E. A. Jacobsson

Statens byggnader i Stockholm / E. A. Jacobsson

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.