Litteraturtips
Författare: Gustafsson, Harald (f. 1953), Ferenius, Jonas (1935-2001). Stockholms stadsbibliotek

Brennekyrkia sochn : socknen vid staden / Jonas Ferenius och Harald Gustafsson

Det som förr var Brännkyrka socken är ungefär det som man nu kallar "söder om Söder", alltså området mellan tullarna och Stockholms södra kommungräns. Inom området finns orter som Liljeholmen, Årsta, Enskede, Sätra, Högdalen och Farsta. Boken handlar om Brännkyrka och brännkyrkaborna från förhistorisk till modern tid, om fornlämningar, bondebygd, slott och industrier. 323 sidor.

Innehåll
1. Brännkyrka genom århundradena. Ett inledande fågelperspektiv
2. Brännkyrkas förhistoria
3. Bondsocknen (medeltid och 1500-tal)
4. Adelns och torparnas socken (1600-tal)
5. Stockholmarnas socken (1700-tal)
6. Statarnas socken (1700-talets slut till 1800-talets mitt)
7. Förortssocknen (t.o.m. 1870-talet)
8. Socknen vid staden under 600 år Sammanfattning och slutord

Uppdaterad