Text

Gamla Enskede / Stockholms stadsmuseum

För att öka kunskapen om Stockholms bebyggelse fick Stockholms stadsmuseum i början av 1970-talet i uppdrag att inventera alla hus i innerstaden förutom Gamla Stan. Man dokumenterade och sammanställde uppgifter om husen under åren 1973-1988. Även bebyggelsen i Gamla Enskede inventerades. I inventeringen hittar man fakta om byggnadsår, arkitekt, byggherre, byggmästare samt ombyggnader. I inledningen kan du läsa om stadsdelens utveckling och historia. Därefter hittar du uppgifter om de enskilda husen - de är ordnad alfabetiskt efter kvartersnamn. Inventeringen utfördes 1974 och kompletterades 1976. Boken gavs ut 1977. 163 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gamla Enskede : Sveriges första trädgårdsstad / text: Suzanne Lindhagen

Gamla Enskede : Sveriges första trädgårdsstad / text: Suzanne Lindhagen

Ritning till Enskedestugan från 1909

Ritning till Enskedestugan från 1909

Ritning till flerbostadshus i Gamla Enskede från 1925

Ritning till flerbostadshus i Gamla Enskede från 1925

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Ritning till radhus i Gamla Enskede från 1908

Trädgårdsstaden
Tema

Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden skulle efterlikna en småstad - små trevliga hus med trädgård.