Sök

Sökresultat

99 träffar på Rännstenar

Kungörelse. Som af thet i hast komne starka snöfall och urwäder, gator och gränder, ther snön til en myckenhet samlat sig ... Stockholm then 9 februarii 1784.

Kungörelse. Som af thet i hast komne starka snöfall och urwäder, gator och gränder, ther snön til en myckenhet samlat sig ... Stockholm then 9 februarii 1784.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse, Rörande Ränstenarnes sopande och sköljande under den warmare årstiden. Gifwen Stockholm den 5 Junii 1801.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse, Rörande Ränstenarnes sopande och sköljande under den warmare årstiden. Gifwen Stockholm den 5 Junii 1801.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Ytterligare Kungörelse, Angående Ränstenarnes rengörande och sköljande här i Staden. Gifwen Stockholm then 25 Maji 1776.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Ytterligare Kungörelse, Angående Ränstenarnes rengörande och sköljande här i Staden. Gifwen Stockholm then 25 Maji 1776.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående ränstenarnes sopande och sköljande i staden och på malmarne. Gifwen Stockholm den 22 julii 1797.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående ränstenarnes sopande och sköljande i staden och på malmarne. Gifwen Stockholm den 22 julii 1797.

Roddargatan med Katarina kyrkas torn i fonden

Roddargatan med Katarina kyrkas torn i fonden

Långholmen. Centralfängelset Alstavik. Portal i norra fasaden

Långholmen. Centralfängelset Alstavik. Portal i norra fasaden

Långholmen. Centralfängelset Alstavik. Byggnad 3, nordöstra hörnbyggnaden

Långholmen. Centralfängelset Alstavik. Byggnad 3, nordöstra hörnbyggnaden

Pryssgränd

Pryssgränd

Brännkyrkagatan 76. Östra gården

Brännkyrkagatan 76. Östra gården

Brännkyrkagatan 76. Östra gården

Brännkyrkagatan 76. Östra gården

Brännkyrkagatan 76. Östra gården

Brännkyrkagatan 76. Östra gården

Brännkyrkagatan 76. Östra gården

Brännkyrkagatan 76. Östra gården

Separators fabriksområde. Väg inom området

Separators fabriksområde. Väg inom området

Kv. Vildsvinet, port mot gården, Storgatan 23

Kv. Vildsvinet, port mot gården, Storgatan 23

Drottninggatan 64. Portgången och gården

Drottninggatan 64. Portgången och gården

Tjärhovsgatan 35-37. Del av gården

Tjärhovsgatan 35-37. Del av gården

Klockgjutargränd österut från Myntgatan. T.v. kv. Cephalus och t.h. kv. Lychaon

Klockgjutargränd österut från Myntgatan. T.v. kv. Cephalus och t.h. kv. Lychaon

Brännkyrkagatan 32, gårdsinteriör

Brännkyrkagatan 32, gårdsinteriör

Fjällgatan 24. Fasaden mot gatan

Fjällgatan 24. Fasaden mot gatan

Fjällgatan 18. Fasad och plank mot gatan

Fjällgatan 18. Fasad och plank mot gatan

Fjällgatan 38-40.  Fasader mot gatan

Fjällgatan 38-40. Fasader mot gatan

Fjällgatan 32. Fasad och plank mot gatan

Fjällgatan 32. Fasad och plank mot gatan

Duvnäsgatan mot NO från Värmdögatan (nuv. Malmgårdsvägen). Duvnäsgatan bytte namn 1926 och blev Ljusterögatan. Nuvarande kv. Pumpan

Duvnäsgatan mot NO från Värmdögatan (nuv. Malmgårdsvägen). Duvnäsgatan bytte namn 1926 och blev Ljusterögatan. Nuvarande kv. Pumpan

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, om skyldigheten för stadens innewånare inom broarne, at wid wisza tilfällen sjelfwe låta uphugga sina ränstenar och från sina hus upskotta snön. Gifwen Stockholm den 18 januarii 1796.

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, om skyldigheten för stadens innewånare inom broarne, at wid wisza tilfällen sjelfwe låta uphugga sina ränstenar och från sina hus upskotta snön. Gifwen Stockholm den 18 januarii 1796.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.