Foto

Renstiernas Gata söderut från hörnet av Fjällgatan. Här sprängs för att sänka gatunivån. Katarina Östra Kvarngränd 18 och 16 i fonden