Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Tavastgatan västerut vid Tavastgatan 54 och 56. Dåvarande kv. Harhuvudet Större. Nu kv. Leporiden ungefär vid Bysistäppan söder om Gamla Lundagatan

Uppdaterad